Genealogie van de familie van der Meij

Het verhaal van de van der Mey of van der Meij of zelfs van der Mei familie speelt zich van ongeveer 1620 tot aan ongeveer 1900 in het gebied rond Berlikum af. De eerst genoemde plaats is Wier waar Alert Claaszn Munnickhuys voorlopig als de stamvader kan worden aangewezen:
Het gebied waar men zich vestigde en verspreidde kan op een oude kaart uit die zelfde vroege periode het best worden bekeken.
Kijk naar de eerder genoemde plaats Wier en ook  Schingen, Aanjum (klooster Anjum) en Zweins. In Berlikum zelf vond ik de naam van der Meij veel op het kerkhof en in de burgerlijke stand maar ik kon daar vooralsnog geen link met onze familie aantreffen. Ongetwijfeld is die er wel.
Een volledige html stamboom is hier te vinden 

Mijn inmiddels overleden broer Onno van der Mey heeft enige gouaches gemaakt van een aantal dorpen die onze stamboom voorkomen.  De onderstaande plaatjes kunnen door aanklikken uitvergroot worden.


 
 

Laatste wijziging 28/2/2014